Infrastruktur

Hastigheden, hvormed HAKI-systemet kan opstilles kommer til sin ret i infrastrukturprojekter.

I dagens intense arbejdsmiljøbevisthed, stramme tidsplanker kan infrastrukturprojekter stå over for en udfordring
Andre udfordringer derudover kan inkludere lønomkostningerne, produktivitet, materialer og forsyninger.

HAKI Fordele
HAKI stilladser kan opstilles og nedtages hurtigt og sikkert og dermed spare tid for eksempel ved vej- eller jernbanearbejder. At trapper eller broer kan løftes ind eller rulles ud uden påvirkning af vejr og andre miljøforhold reducerer projektomkostningerne.
Da sikkerhed fortsat er et fokusområde i infrastrukturprojekter, kan kundens deadlins og forventninger til projektet opfyldes med HAKI’s hjælp, uden at sikkerheden kompromitteres.