Vilkår og betingelser

1. Vilkår

Ved at få adgang til hjemmesiden på http://www.HAKI.com accepterer du at være bundet af disse servicevilkår, alle gældende love og regler og er enige om at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokale love. Hvis du ikke er enig i nogen af ​​disse vilkår, er du forbudt at bruge eller få adgang til dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende copyright og varemærkeret.

2. Brug licens

Der gives licens til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på HAKIs hjemmeside for personlig, ikke-kommerciel, midlertidig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af titel, og under denne licens må du ikke:

  • Ændre eller kopiere materialerne
  • Brug materialerne til ethvert kommercielt formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel)
  • Forsøge at videresælge, kopiere eller om konstruere software, der findes på HAKIs hjemmeside
  • Fjerne ethvert ophavsret eller andre proprietære notater fra materialerne eller
  • Overfør materialerne til en anden person eller “spejl” materialerne på en anden server.

Denne licens opsiges automatisk, hvis du overtræder nogen af ​​disse begrænsninger og kan opsiges af HAKI til enhver tid. Ved afslutningen af ​​din visning af disse materialer eller ved opsigelsen af ​​denne licens skal du destruere alle downloadede materialer, der er i besiddelse, uanset om det er i elektronisk eller trykt format.

 3. Ansvarsfraskrivelse

Materialerne på HAKIs hjemmeside er leveret på samme måde som det er. HAKI giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og hermed fraskriver og forkaster alle andre garantier, herunder uden begrænsning implicitte garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder.

HAKI garanterer heller ikke eller fremsætter nogen bemærkninger vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af ​​brugen af ​​materialerne på dens hjemmeside eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på websteder, der er knyttet til dette websted.

4. Begrænsninger

HAKI eller dets leverandører må under ingen omstændigheder være ansvarlige for eventuelle skader (herunder, uden begrænsning, skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af driftsafbrydelser) som følge af brugen eller manglende evne til at anvende materialerne på HAKIs hjemmeside, selvom HAKI eller en HAKI-autoriseret repræsentant er blevet mundtligt eller skriftligt underrettet om muligheden for en sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger på underforståede garantier eller ansvarsbegrænsninger for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger måske ikke for dig.

5. Nøjagtighed af materialer

Materialerne på HAKIs hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. HAKI garanterer ikke, at et af materialerne på sit websted er nøjagtige, komplette eller aktuelle. HAKI kan til enhver tid foretage ændringer i materialet på dets hjemmeside uden varsel. Dog har HAKI ikke forpligtet sig til at opdatere materialerne.

6. Links

HAKI har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til sit websted, og er ikke ansvarlig for indholdet på et sådant linket websted. Inkluderingen af ​​et link betyder ikke, at webstedets HAKI godkendes. Brug af en sådan tilknyttet hjemmeside er på brugerens egen risiko.

7. Ændringer

HAKI kan ændre disse vilkår på sin hjemmeside til enhver tid uden varsel. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af den nuværende version af disse servicevilkår.

8. Lovvalg

Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, og du underkaster uigenkaldeligt domstolens ene-kompetence i det pågældende land eller beliggenhed.