Reparation af Forth-broen i Skotland

En inspektion af det sydlige brofag på Forth Rail Bridge, som blev udført via rebadgang, afslørede en række frakturer i stålkonstruktionen, som krævede reparation. En egnet adgang var påkrævet for at gøre det muligt at udføre reparationer på stålkonstruktionerne og beklædningen.

Skræddersyet midlertidig adgang

Span Access – et selskab i HAKI-koncernen – designede og konstruerede en skræddersyet midlertidig adgang og platform ved hjælp af vores egne kompetencer. Arbejdsplatformen bestod af vores eget TechniSpan x750-system. Dette blev integreret i to fabrikerede ophængningsrammer af stål, der løb langs portalkranens eksisterende skinner.

Nedklappelige sikkerhedsgelændere gjorde det muligt at få platformen gennem de tværgående bjælker, og platformen kunne herefter flyttes af entreprenøren på stedet, efter at Span havde overdraget den og givet instruktioner.

Løbende support

Installationen blev konstrueret off site på vores egne anlæg og derefter transporteret med specialtransport til en lokal marineentreprenør med henblik på videre transport til undersiden af det første reparationssted. Spans driftsteam tog i forvejen for at montere spillene, og platformen blev derefter løftet op fra skibet og gjort klar til brug.

Teamet tog derefter igen ud til stedet for at tilbyde løbende support i forbindelse med de første flytninger, indtil kundens team var trygge ved alle aspekter af driften, og de overtog det fulde ansvar for vedligeholdelsen i overensstemmelse med vores medfølgende drifts- og vedligeholdelsesmanual.

Projektresultater:

  • Omkostningerne forbundet med leje af adgangsløsning blev væsentligt reduceret, og kunden fik fuld adgang til konstruktionen ved at leje en løsning på få kvadratmeter.
  • Alt reparationsarbejde blev udført fra et sikkert miljø med gelænder, hvilket medførte en bedre kvalitet af reparationsarbejdet på konstruktionen og belægningen. Yderligere defekter blev også opdaget og adresseret ved installation af platformen, fordi teamet kunne udføre en mere præcis løbende undersøgelse af konstruktionen og havde mulighed for at komme tættere på konstruktionen sammenlignet med metoder via rebadgang.
  • Systemet gav også mulighed for fremtidige stordriftsfordele, da det var fuldstændig kompatibelt med det identiske nordlige brofag, som senere skulle undersøges og eventuelt repareres.
  • Desuden havde platformen fra et visuelt perspektiv minimal æstetisk indvirkning på broen sammenlignet med installation af et komplet stillads under dæk eller en ophængt adgangsplatform.

 

Forth-Rail-Bridge-1.jpg