Løsning til olieplatformen EnQuest Magnus

EnQuest Magnus (tidligere BP Magnus) var et af BP’s mest genkendelige aktiver på Storbritanniens kontinentalsokkel og har haft et langt produktionsliv på feltet. Ud over produktionen af kulbrinte fra feltet er Magnus også oprindelsessted for gasledningen Northern Leg Gas Pipeline (NGLP), der eksporterer gas fra andre installationer i nærheden til netværket, der sikrer forsyningen til St. Fergus på land via Brent-felterne.

Arbejdsopgavens omfang

En af NLGP’s dødvægtsunderstøtninger havde svigtet, og selv om ledningen stadig var operationel, kunne yderligere svigt i dødvægtsunderstøtningerne medføre lukning af ledningen, hvilket ville have givet betragtelige økonomiske konsekvenser for adskillige operatører. Et tidligere forsøg på at konstruere et traditionelt stillads på stedet var mislykkedes på grund af den tid, det ville tage at opføre installationen samt den efterfølgende risiko for bølgekontakt, der ville opstå som følge heraf.

Efter det forudgående mislykkede forsøg på at bruge traditionelle stilladser blev Span Access Solutions hyret af Cape PLC til at designe, konstruere og installere en egnet adgangsløsning til reparationsarbejdet.

Det vigtigste krav i dette projekt var installationshastigheden, da det tidligere forsøg på at etablere adgang til reparationsstedet var mislykkedes primært på grund af den lange installationstid og sandsynligheden for, at høje vandstigninger på et så udsat sted ville beskadige adgangen.

Løsningen

Span Access Solutions (nu en HAKI-virksomhed) valgte brug af den ophængte HAKISPAN-adgangsplatform og sikrede klientadgang med en ophængt trappe. Dette system, der er udviklet i samarbejde med HAKI, blev vurderet til at være det bedst egnede, da det muliggjorde den hurtigste installationstid med tilstrækkelig kapacitet til arbejdsopgavens omfang. Spans egne TechniSpan-ophængskomponenter blev brugt til løsningen og kunne integreres 100 % med HAKI-systemet.

Vores team blev mobiliseret på Magnus og fjernede via rebadgang resterne af det stillads, som bølgerne havde beskadiget, før platformen blev installeret.

Derefter konstruerede man et svejsehabitat fra platformen, så man kunne løfte nye stålkonstruktioner på plads og udføre svejsearbejde under passende forhold. Alle reparationer blev udført kun 9 m over havniveau.

Projektresultater:

  • Løsningen var færdiginstalleret i løbet af 21 arbejdsdage med en produktionstid fordelt på 14 skift for teamet.
  • Alle byggekrav blev dokumenteret offshore og løbende sendt tilbage til land med henblik på godkendelse, hvilket eliminerede vente tiden i forbindelse med kontrol af det pågående arbejde.
  • Arbejdet blev udelukkende udført indenbords, hvilket betød, at vejrforholdene havde mindre betydning, og opgaven blev færdiggjort hen over sommeren. Det betød, at NGLP kunne forblive fuldt operationel under reparationsarbejdet, og det gav ledningens forskellige interessenter væsentlige kommercielle fordele.
  • Den vellykkede reparation var medvirkende til en problemfri overdragelse af ejerskabet fra BP til EnQuest.