Hurtig installation af ekspansionsled på Forth Road Bridge

Forth Road Bridge TechniSpan Expansion Joints

Det overordnede mål i dette projekt var at gennemføre en vellykket udskiftning af de 16 ekspansionsled på Forth Road Bridge. Dette var blot én af en række både kritiske og teknisk udfordrende reparationsopgaver, som det var muligt at arbejde videre på, efter at man åbnede den tilstødende vejbro Quensferry Crossing, som gjorde det muligt at omdirigere størstedelen af trafikken via denne nye konstruktion. Disse projekter havde været på tegnebrættet i mange år, men var blevet udskudt, fordi man afventede, at det med den nye bro blev muligt at undgå forstyrrelser i trafikken.

Kunden krævede, at adgang til udskiftning af ekspansionsleddene skulle etableres på nordsidens tårn og ved pille S3. Den oprindelige plan var, at man skulle anvende traditionelle stilladser, men dette valg af udstyr andre steder resulterede i langsommelig opstilling, løbende problemer med opbygningsdesign og en hyppighed af kontaktpunkter, som gjorde arbejdsområdet upraktisk og vanskeliggjorde fremdrift i reparationsarbejdet.

Span Access – et selskab i HAKI-koncernen – blev hyret til at levere en ophængt adgangsløsning, der specifikt anvendte portalkranens eksisterende skinner for at skabe færre kontaktpunkter og et mere anvendeligt arbejdsområde.

Derudover kunne en løsning, der kunne bygges på dækniveau og løftes på plads, medvirke til at fremskynde en allerede forsinket projektplan ved hurtigt at åbne yderligere reparationsområder, som kundens team kunne arbejde på.

Span designede en løsning, der var opbygget omkring deres varemærkebeskyttede TechniSpan-system, og valgte at bruge de 750 mm lange aluminiumsbjælker til at spænde over de 13 meter lange afstande mellem portalkranens skinner og samtidig gøre det muligt at håndtere en foranderlig nyttelast.

Udstyret blev opført på dækniveau, og elektriske spil blev monteret på portalkranens skinner ved hjælp af de eksisterende vedligeholdelseskraner. Platformen blev derefter løftet op i den ønskede højde, overført til bjælkens løbekatte og bugseret langs skinnerne til den ønskede position. Man installerede også gelændere og adgangsstiger, der passede med broens geometri på stedet.

Projektresultater:

  • Hurtig installation af adgang med krav om 4 udskiftninger på hvert sted. Dette opnåede man ved at bygge adgangen på dækniveau, hvorfor der ikke var behov for at få store mængder materiale op i højden.
  • Lavere arbejdshøjde, fordi adgangen blev konstrueret på dækniveau.
  • Et modulopbygget system, der var nemt at tilpasse, hvis uventede forhold i projektet kræver det. Dette viste sig at være en fordel, da reparationen af ekspansionsleddene på disse steder gik hurtigere.
  • En mere omkostningseffektiv løsning sammenlignet med traditionelle stilladser primært på grund af den minimale arbejdsindsats, der var påkrævet, men også et enklere design med 6 kontaktpunkter, hvilket generelt resulterede i en mere fleksibel proces til kontrol af det midlertidige arbejde samt en kortere forberedelsesfase.
  • Span Access’ erfaring med at arbejde på disse ikoniske konstruktioner betød, at der kun var få ting, der skulle afklares under design- og installationsarbejdet.