Hjem » Projekt » Overdækning på Vor Frelser Kirke

Produkter

 
 

Løsninger

Fordele og muligheder med HAKI

Vis alle »

 

Overdækning på Vor Frelser Kirke

En opgave der kræver stor fleksibilitet, med minimum omkostninger.

 

HAKITEC 750 overdækker Frelserkirken


Et fast stop for tusinder af storby-turister i København er Frelserkirken på Christianshavn. Med sit sneglehusformede tårn er kirken et helt udsædvanligt bygningsværk, og det afspejles i de store bestræbelser, der gøres for at vedligeholde bygningen. Netop nu renoveres taget, og HAKITEC 750 var oplagt til overdækning af det enorme kirkerum – både fordi opgaven kræver stor fleksibilitet, og fordi HAKITEC 750 kan holde omkostningerne nede på et minimum.

 

Henover sommeren 2012 har Frelserkirken i København været delvist overdækket, og overdækningen skal efter planen blive der indtil årsskiftet. Et omfattende tagarbejde kunne ikke længere udskydes, og kirken er nu en travl arbejdsplads for en lang række håndværkere.

De over 100 år gamle tagsten og kobberdækninger skal udskiftes, og samtidig har det vist sig, at dele af den gamle trækonstruktion trænger til renovering. 


Arbejdet er udbudt som to storentrepriser, hvor Hovedstadens Bygningsentreprise varetager udskiftningen af selve tegltaget og Toft Kobber & Facade står for udskiftningen af kobbertaget samt hele byggepladsen og stilladset. Stilladset leveres af E-Service A/S, der til den udfordrende opgave bruger et HAKITEC 750-system, der er som skræddersyet til den vanskelige opgave.

 

E-Service valgte for flere år siden at investerer i 750 systemet til en anden stor opgave, hvor stor spændvidde var afgørende, og virksomheden kendte dermed til stilladssystemets muligheder.

En imponerende overdækning i to etaper
Opgaven har langt fra været en standardopgave. En ting er, at kirkerummet er blandt de største i byen. Med over 30 meter i højden kan Rundetårn stå inde i bygningen. Det stiller krav til et solidt fundament for overdækningen, der udover over at være stort også er særligt udsat for vind.
Samtidig har overdækning skulle tage højde for tagkonstruktionen, der set oppefra ligner et kors, hvor to akser på henholdsvis 57 m og 48 m møder hinanden. Det har således ikke været muligt at opbygge en overdækning, der blot følger taghældning, som på en typisk beboelsesejendom. Hældning på overdækning begynder i samme højde som tagets begyndelse, og det skaber et imponerende stort overdækket rum over kirken med masser af arbejdsplads for de forskellige faggrupper.
Det store areal har dog også betydet, at en traditionel fremgangsmåde for overdækning vil være forbundet med store omkostninger. Men takket være HAKITECs fleksibilitet har det været muligt at spare på flere områder.
Først og fremmest er der sparet næsten 50 pct. på kun at overdække den ene halvdel af kirken. Når arbejdet er færdigt dér, flyttes overdækningen til den anden siden. HAKITEC har også gjort det muligt at samle moduler på jorden og hejse dem op, hvilket har sparet meget arbejdstid.

 

HAKITEC 750 var med til at vinde opgaven
”Det har bestemt givet os en fordel at have HAKITEC 750, og i det hele taget at have HAKI med på projektet til at beregne konstruktionen. Jeg tvivler på, om vi ville have budt på denne opgave, hvis vi ikke havde HAKITEC 750 til overdækningen,” fortæller Henning Vester, der er direktør i E-Services. Han har i konkurrence med flere andre stilladsvirksomheder budt ind på opgaven på Frelserkirken – og vundet. En væsentlig årsag til at han vandt opgaven har været, at HAKITEC 750s fleksibilitet har gjort det muligt at sænke omkostningerne betydeligt.


E-Service har indkøbt en række HAKITEC-komponenter specielt til denne opgave, og de præcise mængder er beregnet af HAKI. HAKI i Danmark har også beregnet konstruktionens holdbarhed, hvilket har været en hjælp lige fra udbudsrunden til det praktiske arbejde med at opstille stilladset – og der har ikke manglet udfordringer. Det var eksempelvis nødvendigt at bryde igennem tagkonstruktionen for at understøtte en gangbro over den lange tagryg. Kirken ligger desuden i et tæt bebygget område med høje træer, hvilket gjorde opsætningen af stilladset til en logistisk udfordring. Trods vanskelighederne er hele stilladset, både overdækningen og det understøttende stillads, blevet opsat af blot seks mand.

”Når vi investerer i et HAKI-stillads, så er det også fordi, vi forventer, der kommer flere af denne type opgaver. I øjeblikket og fremover vil 2/3 af vores opgaver have overdækninger og med HAKITEC er vi parat til at byde ind på selv de største opgaver i fremtiden,” siger Henning Vester.

 

 

Faktabokse:

 

Om Vor Frelser Kirke
Vor Frelsers kirke er bygget i 1680'erne og indviet 19. april 1696. Arbejdet med at bygge kirken tog 14 år – det var hurtigt i forhold til datidens byggemetoder. Kirken er siden blevet et vartegn for bydelen Christianshavn i København – ikke mindst på grund af det helt unikke sneglehusformede tårn.

 

 

En nødvendig renovering


Tagrenoveringen på Vor Frelser Kirke skulle egentlig være påbegyndt i 2011, men de fornødne tilladelser forelå først i begyndelsen af 2012. Både kobber og tegl er over 100 år gamle, og det var både utætheder og fare for nedfald af tegl ved storm og kraftig blæst, som gjorde renoveringen nødvendig.
Renoveringen af taget omfatter 30.000 teglsten og bliver gennemført fra stillads og ventes afsluttet i slutningen af 2012. Det er den kirkelige ligning i København, der finansierer renoveringsarbejdet. Sidst der var reparationer på kirkens kobbertag var i 1955 i forbindelse med forstærkningen af hvælvingerne og buerne på grund af sætningsrevner. Nu er det kobbertaget mellem kors-armene, også kaldet tag-zwicklerne, der skal skiftes ud, og i samme omgang udskiftes også teglstenene.

 

 

Om HAKI

» Om HAKI
» HAKIs Værdier
» HAKIs Historie
» Hvorfor HAKI?
» Genkend piraterne

Stillads

» HAKI Universal
» HAKI Ram
» HAKI søjlens historie

Overdækning

» HAKITEC 750
» HAKI Trak
» HAKITEC 450
Home  |  Produkter  |  Projekt  |  Aktuelt  |  Download  |  Kontakt  |  Om HAKI  |  Mine oplysninger  |  Sitemap

HAKI i Danmark

HAKI A/S
Erhvervsvej 16
DK-2600 Glostrup
Danmark

CVR 8939 1814
 

Tel +45 44 847 766
Fax +45 44 844 605
info@haki.dk